Afyonkarahisar’ın Tarihçesi

Afyonkarahisar’ın Tarihçe

afyonun tarihçesi

Afyonkarahisar tarihi ve tarihçesi, Bilindiği üzere ilk olarak Hitlerin egemenliğinde olan Afyonkarahisar toprakları, sonra sırası ile Frigya ve Lidya egemenliğine geçti. Daha sonra MÖ 6. yüzyılda Pers egemenliğine giren Afyonkarahisar’ı Büyük İskender zafer kazanarak Afyonkarahisarı aldı. Onun ölümünden sonra Selevkos ve Bergama Krallıkları’nın egemenliğine giren topraklar, daha sonra Roma İmparatorluğu topraklarına katıldı. Alparslan’ın Malazgirt Muharabesinden sonra Türklerin Anadolu’yu fethi ile Sultan I. Mesut’un emri ile Akronium Kalesi’nin eteklerine Karaşar Türkleri yerleşmiş ve daha sonra kaleye Karahisar adı verilmiştir. Karahisar ve yöresi, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahrettin Ali’nin “Sahip” unvanı adıyla tanınsada “Karahisar-ı Sahip” olarak anılmıştır. Karahisar-ı Sahip “Vezirin Karahisarı” anlamına gelmektedir. Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın zaferi ile ilk kez Türkegemenliğine giren topraklar, I. Haçlı Seferi sırasındaki Hristiyan egemenliğinden sonra Alaaddin Keykubat tarafından yeniden Türk yönetimine alındı. XII yüzyılda Germiyanoğullları’nın egemenliğinde olan bölge, sonra Osmanlı İmparatorluğu yönetimine girdi.

Coğrafya;

Türkiye Cumhuriyeti’nin 81 ilinden biri olan Afyonkarahisar ili, Anadolu yarımadasının batıya yakın merkezinde ve Ege Bölgesi’nin iç kesiminde yer alır. İç Anadolu yaylasının Ege kıyılarına açılan bir eşiği, bir geçidi durumundadır. Çevresinde Eskişehir, Konya, Denizli, Uşak, Isparta, ve Kütahya illeri bulunur. Kuzey doğudan güney batıya uzandıkça alçalan ovaları ile hem Orta Anadolu’dan ve hem de Ege Bölgesi’nden sayılır. En kuzeyde Eskişehir sınırından, en güney kısımda Denizli sınırına kadar kuzey doğudan güney batıya uzunluğu 210 kilometredir. Eni ise Kütahya sınırından Isparta sınırına kadar kuzey batıdan güney doğuya 112 kilometredir. Denizli’ye doğru incelenecek olursak, eni 20 kilometreye kadar düşer bir parça halindedir.
 
İlin diğer komşu illerle sınırlarının toplam uzunluğu 616 kilometredir.

Afyonkarahisar ilinin 2014 yılı TÜİK analizlerine göre toplam nüfusu 706.371’dir. Bu nüfusun 350.370’i erkek, 356.001′ i kadındır. Aynı tarih verilerine göre Afyonkarahisar’ın genç bir şehir olduğu anlaşılmaktadır. Nüfusun % 39,6’sını (279.947) 25 yaş altı nüfus oluşturmaktadır.

afyonkarahisarın tarihçesi

Kronoloji;

 • M.Ö. 1800-1200 Hitit Uyğarlığı
 • M.Ö. 1200-600  Frig Uyğarlığı
 • M.Ö. 660-546 Lidyalılar Uyğarlığı
 • M.Ö. 546-333 Persler Uyğarlığı
 • M.Ö. 333-281 Helenistik dönem
 • M.Ö. 281-261 Selökid Krallığı
 • M.Ö. 261-133 Bergama Krallığı
 • M.Ö. 133-M.S.395 Batı Roma İmparatorluğu
 • 395 Bizans Hakimiyetinin Başlangıcı.
 • 676 Emeviler Şehri Talan ederek yakmaları
 • 1382 Osmanlı Hakimiyetinin Başlangıcı
 • 1402 Germiyanoğulları Hakimiyetinin Başlangıcı
 • 1429 Osmanlı Hakimiyetinin Yeniden Başlangıcı
 • 1649 Abaza Hasan Paşa İsyanının Başlaması
 • 1869 Afyonkarahisar Mutasarrıflık Oldu.
 • 16 Nisan 1919 Fransızlar tarafından şehir işgal edildi.
 • 21 Mayıs 1919 İtalyanlar tarafından şehir işgal edildi.
 • 27 Mart 1921 Yunanlılar tarafından şehir işgal edildi.
 • 26 Ağustos 1922 Afyonkarahisar cephesinde Büyük Taarruz harekatı başladı.
 • 27 Ağustos 1922 Afyonkarahisar düşmandan temizlendi.

 

5 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir