Ankara’nın Tarihçesi

Ankara’nın Tarihçesi

ankara tarihçesi

Ankara tarihi ve tarihçesi, Ankara’ da yerleşim tarihi Tunç Çağı Hatti uygarlığına kadar dayanmaktadır. Bunu milattan önce ikinci milenyumda Hitit uygarlığı dönemi, milattan önce 10yy. Frigya uygarlığı dönemi ve ardından Lidyalılar, Persler, Makedonlar, Galatyalılar, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu dönemleri gelmektedir.

Tarih Öncesi Ankara

Anadolu’daki insan ilk fosil primat kalıntıları Fikret Ozansoy tarafından kent’te bulunmuş ve Ankarapithecus meteai adı verilmiştir. Şehir’in bilinen tarihi Paleolitik Çağa kadar uzanmaktadır. Bu döneme ait çeşitli kalıntılara ve eserlere Gâvurkale, Ergazi, Lodumlu ve Maltepe’de rastlanmıştır. Eti Yokuşu’nda 1937’de Türk Tarih Kurumu tarafından yapılan ve Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu tarafından kontrol edilen kazıların raporu Etiyokuşu hafriyatı raporu adıyla 1937’de basılmıştır. Bu raporda buranın en az MÖ 3000 yıllarında iskan edildi belirtilmektedir. Raporda belirtildiği birinci kısımda graviye içinde elde edilen Paleolitk araçlar, ikinci kısımda ise Kalkslitik yerleşim yerinde toplanan keramik ve diğer çeşitli kültür piyesleri detaylı olarak incelenmiş ve envanterleri yayınlanmıştır. Kent’in eskiliği ile ilgili kalıntılar Anadolu Medeniyetleri Müzesi Çağlar boyunca Ankara galerisinde sergilenmektedir.

Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu Süreci

1071 yılında, Selçuklu Sultan’ı Alparslan Malazgirt zaferiyle Türklere Anadolunun kapılarını açmıştır. 1073’te önemli bir askeri geçiş güzergahı olan ve doğal kaynaklara sahip olan Ankara’yı topraklarına eklemiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci sultanı Orhan Bey, 1356 yılında şehri fethetti. Diğer bir Türk asıllı kumandan olan Timur 1402 yılında Ankara Savaşında Osmanlıları yenerek şehrin hakimiyetini ele aldı fakat 1403’te Şehir tekrar Osmanlı Devleti’nin kontrolü altına girdi.

Osmanlı Devleti‘nin I. Dünya Savaşı’ndan yenilgiyle ayrılması, Osmanlı başkenti İstanbul ve Anadolu’nun büyük bir kısmı İtilaf Devletleri tarafından istila edildi ve Türklere merkez Asya Bölgesinde çok küçük bir alan bırakarak buraları İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan kendi aralarında toprakları paylaşmak istediler. Buna cevaben, Türk Milli Mücadelesi’nin lideri Kemal Atatürk, 1920’de Ankara’da direniş hareketinin başlangıcını resmi olarak duyurdu. (Bkz. Sèvr Antlaşması ve Kurtuluş Savaşı). Kurtuluş Savaşı’nın zaferinden sonra, Türk Milleti 29 Ekim 1923’te cumhuriyeti ilan ederek Osmanlı Devleti yerine Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. 13 Ekim 1923’te Ankara İstanbul’un yerine Türkiye’nin başkenti ilan edilmiştir.

Ankara ve Türkiye Cumhuriyeti

Ankara yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olduktan sonra, yeni gelişmeler şehri geride kalan bölümlerin olduğu Ulus ve yeni kısmı olan Yenişehir olmak üzere böldü. Roma, Bizans ve Osmanlı tarihini anımsatan eski yapılar ve dar sokaklar eski çağı temsil etmekteydi. Yeni kısım ise şimdiki Kızılay civarında olan bölüm, geniş caddeleri, otelleri, tiyatroları, alışveriş merkezleri ve yüksek yapıtlarıyla daha modern gösterişe sahip bir şehir yapısına sahipti. Hükümet binaları ve yabancı elçilikler ayrıca bu yeni kısımda bulunmaktaydı. Ankara başkent olmadan önce büyük şehir merkezine sahip dünyanın en eski başkentlerindendir. Londra, Paris veya Madrid; hatta İstanbul’dan daha eski bir geçmişi vardır. Şimdiki İstanbul, o zamanlar Bizans’ın Roma eyalet şehirlerinden biri olmakla birlikte, 324 yılında Batı Roma İmparatorluğu’nun yeni başkenti haline gelmişken, Şehir hala Türkiye’nin kuzey yarısının çoğuna hakim önemli bir yönetim merkezi olma konumundaydı.

14 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir