Bartın’ın Tarihçesi

Bartın’ın Tarihcesi

bartının tarihi

Bartın’ın tarihi ve tarihçesi, M.Ö 3000-2400 yıllari arasinda Akaların Ege’de Miken Medeniyetini kurmadan önce Batı Anadolu kıyılarına (Samsun,Sinop ve Amasra) yerleşerek Bakır Devri Medeniyetini yerli halka öğrettikleri; iç kesimlerde de Gaskalar ve Hititler’in hakim olduğu savunulmaktadir. Bartın ve Karadeniz’in antik kentlerinden olan Amasra’nın; 4000 yıllık tarihinde,uzun süre ayrı dönemler yaşadıkları, zaman zaman da aynı kaderi paylastıklari görülmektedir. Şehrin ilk sahipleri, M.Ö 14. yy’da Gaskalar ve 13. yy’da Hititler’dir. M.Ö 12. yy başlarında Bartın Bithinya; Amasra Paphlagonya sınırlari içinde yer almış; 12. yy sonlarında ise, Bartın Friglerin, Amasra Fenikelilerin eline geçmiştir.

Bartın ve çevresi; 7. yy sonlarında Kimmerlerin, 6.yy’da Lidyalıların, 547 yılında Perslerin, 334 yılinda Makedonyalıların, 279 yılında Pontusluların, 64 yılinda da Romalıların egemenliğine girmiştir. Kent, bu dönemleri yaşarken; 12.yy’da Fenikelilerin Karadeniz’de oluşturdukları ilk Sayda Kolonilerinden olan Amasra (Sesamos) ve Kurucasile (Kromna); 9. yy’ da Fenikeliler ve ortakları Karyalılarca terk edilince, yüz yıllık karanlık bir dönem geçirmiş, 7.yy başlarında İonların soyundan gelme Megaralı göçmenlerin eline geçerek Ion (Milet) Kolonisine katılmıştır. 200 yılı aşan Pers döneminde (M.Ö 547) de bu statüsünü korumuş; Makedonya döneminde (M.Ö 334-279) ise, önce Frigya Satrabı ve Kralice Amastris (M.Ö 302–286) daha sonra da Bartin ve Ulus ile birlikte General Eumenes tarafından yönetilmiştir. M.Ö 12 yy’dan 3. yy’a kadar Sesamos adıyla bilinen kent Makedonya döneminde, Kraliçe Amastris tarafindan Şehir Devleti (302-286 )olarak örgütlenerek yönetilince kraliçenin adını aldı. 16 yıllık bu dönemde; Kromna (Kurucaşile-Tekkeönü), Tios (Filyos-Hisarönü) ve Kyteros (Gideros) sitelerinden oluşan Symoikismos Siteler Birliginin merkezi oldu. Bartın ve çevresi; M.S 395 yılında Roma-Bizans bölünmesinden sonra Bizans’ın payına düşmüş, 1084-1096 yıllari arasinda Kutalmış oğlu Süleyman Beyin bölgede kurduğu Türk Emirliğinin, I.Haçlı Seferleri sonrasında da, yeniden Bizans’ın sınırları içinde yer almıştır. M.S 11. yy sonlarinda, Anadolu Selçukluları’nın 200 yıllık Selçuklu döneminden sonra 1326’da Candaroğulları Beyliği’nin, 1392’den itibaren de Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğine girmiştir.Bartın ve Ulus, M.S 11.yy’ da Türk hakimiyetıne girerken Amasra, Roma döneminde (M.Ö 64-M.S 395) Satraplıkla yönetilen Bitinya-Pontus Eyaletinin Pontus bölümüne Başkent oldu. Bizans (M.S 395-1460) döneminde 1261-1460 yılları arasında Ceneviz Kolonisi olarak yönetildi;1460 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katıldı.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir