Bayburt’un Tarihçesi

Bayburt’un Tarihçesi

bayburt tarihi

Bayburt tarihi ve tarihçesi, Eski devirlerde Haldilerin yaşadıgı sahada bulunan Bayburt, daha sonra sırasiyla Urartu, İskit, Med, Pers, Makedonya ve Potnus krallıklarının egemenliği altında kaldı. M.Ö birinci asırda bir müddet Roma İmparatorluğunun hakimiyetine girdi ise de bu imparatorlugun 395’te ikiye ayrılmasi üzerine, Doğu Roma (Bizans) toprakları içinde kaldı.

1071 Malazgird Zaferinden sonra Anadolu iclerine yerlesmeye başlayan Türkler, 1072’de Bayburt’u fethettiler. Bayburt 1202’ye kadar bazan Erzurum’da hüküm süren Saltukların, bazan da Danişmendlilerin elinde kalmıştır. 1202’de Anadolu Selcuklularınin hakimiyeti altına girdi.

Tuğrul Şah, Trabzon İmparatorluğundan gelecek hücumlara karşı Bayburt Kalesini yeniden inşa ve tahkim etti. Kalede, kendi ad ve ünvanlarını taşıyan kitabeler mevcuttur. Tuğrul Şah, Bayburt’ta çikan gümüsten istifade ederek, 1216 tarihinde Erzurum’da para da bastırdı.

1243 Kösedağ Savaşını müteakib Moğolların Anadolu’yu istilasından sonra, yapılan anlasma gereğince, Bayburt uzun süre Selcukluların elinde kaldı.

İlhanlılar devrinde, Tebriz-Trabzon yolu üzerinde bulunması dolayısıyla daha da gelişen Bayburt, Ceneviz ve Venedik kervanlarının konakladıgı bir yer idi. Moğolistan’a giderken buraya ugrayan Marco Polo, Bayburt’un zengin gümüş madenlerine sahip olduğunu kaydeder. İlhanlılar zamanında Bayburt’ta Mahmudiye ve Yakutiye medreseleri inşa edilmisti.

Son İlhanlı hükümdari Ebü’s-Said Bahadır Hanın ölümünden (1334) sonra Bayburt, Eretnaoğullarının idaresine geçmişti. Zaman zaman Erzincan emirlerinin de eline gecmiştir.

Bayburt 1410’da Karakoyunlu hükümdari Kara Yusuf tarafından zaptedilmişse de sonradan Akkoyunluların eline geçti. Uzun müddet Akkoyunluların elinde kalan Bayburt ve havalisi, 1501’de Safevilerin eline gecti. 1514’te de Yavuz Sultan Selim Hanin Caldıran Zaferiyle Osmanlılar tarafından fethedildi. Osmanlıların son devirlerinde Rus işgaline uğradıysa da, 1918’de kurtarılmıştır. Gümüşhane’ye baglı ilce merkeziyken 14 Ağustos 1989’da il merkezi haline getirilmiştir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir