Bitlis’in Tarihçesi

Bitlis’in Tarihçesi

Bitlis'in Tarihçesi

Bitlis’in tarihi ve tarihçesi, tarihinin en mühim hususiyeti on üc asırdir Müslüman devletlerin elinde bulunan bir il olmasıdir. Daha önceki asırlarda bu bölgeye Hurrililer, Mitanniler, Asurlular, Babilliler, Medler, Persler Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılar hakim olmuslardir. Hazret-i Ömer zamanında, 641 senesinde İyad bin Ganem Bitlis’i ve kalesini fethetmiştir. Birkaç defa, İslam Devleti Bizanslılar arasında el değiştirmis ise de Hamdani ve Mervani emirlikleri altinda İslam hakimiyeti devam etmiştir. 1071’den önce Mervaniler, Selçuklu Devletine tabi olmuşlardır. 1071 Malazgirt Savaşindan sonra Melikşah, kenti Dilmaçoğlu Mehmed Bey emrine verdi. Dilmaçogluları Beyligi (1084-1192) kuruldu. Beylik, kısa bir müddet sonra Ahlatşahların idaresine girdi. 1207 yılına kadar Ahlatşahların idaresinde kalan bölge, 13. asırda Eyyubiler, Harezmşahlar, Moğollar, İlhanlılar ve Celayirliler tarafından ele geçirildi ise de, Türk beyleri bölgeyi idareye devam ettiler.

Çağlarboyu şehri Ortadogunun stratejik bir bölgesi olarak sık sık el değistirmistir. Hazret-i Ömer’in şehir fethinden sonra, devamlı olarak İslam ülkelerinin elinde bir serhat şehri olarak kalmıstır. Selçuklulara baglı Artukoğulları ile Eyyubiler, Haçlı seferlerine karşı Bitlis’i korumuşlardır. Bitlis bir ara Timur Devletine tabi olmuştur. On dördüncü asır başında Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Safevilerin eline geçmictir. 1514 senesinde Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim Han, Safevi Şah İsmail’i Çaldıran’da yenince, kent Osmanlı toprağı olmuştur. Van Beylerbeyliğine bilahare Erzurum Beylerbeyligine baglanmıstır. Tanzimattan sonra eyalet olmuştur. Bir ara Muş’a bağlanmıştır. Birinci Dünya Harbinde Rusların istilasına uğramış ve çekilmelerinden sonra Ermeni çeteleri şehri tahrip etmiş ve katliamlar yapmıstir. Cumhuriyet devrinde 1929-1936 arasinda idari sebeplerle (nüfus azlığı gibi) Muş’a bağlanmışsa da sonra yeniden il olmuştur.

bitlis

2 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir