Giresun’un Tarihçesi

Giresun’un Tarihçesi

giresunun tarihçesi

Giresun tarihi ve tarihçesi, liman sehri İyonya (Batı Anadolu) kolonisi olarak kurulmus, fakat İyonya hâkimiyeti sâhilden öteye girememiştir. M.Ö 6. asırda Perslerin istilâsına uğramıştır. Makedonya Kralı İskender burasını ele gecirememiştir. Pers asılli olup bilâhare Yunanca konuşan ve Hıristiyanlasan (Ortodoks olan) Pontus Krallığı bu bölgeye, Kuzey Karadeniz ve Kırım’a hâkim olmuştur. Roma İmparatorlugu M.Ö 2. asirda Lucullus emrinde Roma ordusunu göndererek Mithridates’in direnmesine rağmen Pontus Krallığı, bir eyâlet şeklinde Roma İmparatorluğuna bağlandı. M.S 395’te Roma İmparatorlugu parçalanınca bu bölge bütün Anadolu gibi, Doğu Roma’nın (Bizans) payına düstü.

1071 Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu fâtihi ve Anadolu’da Türk devletini kuran Kutalmışoğlu Birinci Süleymân Şah tarafindan fethedildi. Haçlı Seferleri esnâsinda Türkler, bir müddet buradan çekildi ve yeniden bu bölgeyi Bizanslılar istilâ etti. 1204’te Dördüncü Haçlı Seferinden sonra burası Trabzon Bizans İmparatorlugunun eline geçti. Türkler, Giresun’u 1381’de geri aldilar. Selçuklu Devleti yıkılınca bölge, Canik Beyliğinin eline geçti.

Yıldırım Bâyezîd devrinde Osmanlı Devletine ilhak edildi ise de, kesin olarak Fâtih devrinde 1461’de Osmanli Devletine dâhil oldu.

Osmanlılar devrinde, Trabzon beylerbeyliğine (eyâletine) bağlı bir kazâ merkeziydi. Cumhûriyetten az önce 1920’de müstakil mutasarrıflik (vilâyet- il) oldu. Birinci Dünyâ Harbi sonunda Giresun gönüllü birlikleri, Rusların Giresun’u işgâlini önledi. Giresun gönüllü birlikleri İstiklâl Harbinde de büyük yararliklar gösterdiler. Cumhûriyet döneminde bütün mutasarrıflıklarin il olması üzerine Giresun da il olmuştur.

One Comment

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir