İstanbul’un Tarihçesi

İstanbul’un Tarihçesi

istanbul'un tarihçesi

Istanbul tarihi ve tarihçesi, yerleşim tarihi yaklaşık olarak 300 bin, kentsel tarihi ise yaklaşık olarak 3 bin, başkentlik tarihi 1600 yıla kadar süren Avrupa ile Asya kıtalarının birleştiği bir dünya kentidir.

Istanbul Şehri tarih boyunca farklı uygarlık ve devletlere ev sahipliği yapmış, yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada yaşadığı kozmopolit ve metropolit yapısını korumuş ve tarih kitaplarında eşsiz bir mozaik halini almıştır.
Uzun zaman dilimleri boyunca her zaman merkez olmayı ve iktidarda kalmayı başaran dünyada ki ender yerleşim yerlerinden biri olan Istanbul geçmişten bu güne kadar bir dünya başkentidir.

İstanbul’un tarihi ana hatlarıyla beş döneme ayrılır: Tarih öncesi dönem, Byzantion dönemi, Doğu Roma dönemi, Osmanlı dönemi ve Türkiye dönemi.

Istanbul’un tarihsel önemi:

İstanbul'un tarihi

Istanbul 4. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar yaklaşık on altı yüzyıl boyunca dünyanın en önemli ve en büyük metropolleri arasında bulunmuş bir şehirdir. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının buluştuğu geniş bir bölgenin tartışmasız tek hakimi olmuş ve bu süreç içerisinde dünya tarihini önemli derecede etkilemeyi başarmıştır.

Istanbul bin altı yüz yıl boyunca, 330’dan 1922’ye kadar bulunan dönemde; Roma İmparatorluğu (330-395), Bizans İmparatorluğu (395-1204, 1261-1453), Latin İmparatorluğu (1204-1261) ve Osmanlı İmparatorluğu (1453-1922) olmak üzere 4 farklı imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehir. Bu imparatorluklardan üçü var oldukları dönemde dünyanın iktidar sahibi ve en güçlü devletleri olarak tarihe geçmiştir. Hepsinin İstanbul’dan yönetildiği düşünüldüğünde şehrin tarihsel önemi ve değeri kolaylıkla anlaşılabilir.

1923’de Ankara’nın başkent olmasıyla birlikte köklü başkentlik özelliğini kaybeden İstanbul, 4. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar on dört yüzyıl boyunca koruduğu her alanda etkin bir ‘dünya şehri’ olma özelliğini Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluşundan sonra cumhuriyet tarihi ile birlikte tekrar eski özelliğini kazanmaya başlamış, günümüzde Avrupa ve Orta Doğu’nun en önemli merkezleri arasında kendine yer bulmuştur.

İstanbul’u yöneten devletleri:

Antik Yunan devleti (MÖ 667-MÖ 196)
Büyük Roma İmparatorluğu (MÖ 196-395)
Bizans İmparatorluğu (395-1204), (1261-1453)
Latin İmparatorluğu (1204-1261)
Osmanlı İmparatorluğu (1453-1918)
İtilaf devletleri (1918-1923)
Türkiye Cumhuriyeti (1923-Günümüz)

İstanbul’un başkentlik yaptığı devletler:

Büyük Roma İmparatorluğu (330-395)
Latin İmparatorluğu (1204-1261)
Bizans İmparatorluğu (395-1204), (1261-1453)
Osmanlı İmparatorluğu (1453-1922)

24 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir