İzmir’in Tarihçesi

izmir'in Tarihi

İzmir tarihi ve tarihçesi, Eski Izmir kenti (Smyrna) körfezinin kuzeydoğusunda yer alan ve yüz ölçümü yaklaşık olarak yüz dönüm olan bir adacık üzerinde kurulmuştu. Son yüz yıllar boyunca Meles Çayı’nın ve Sipylos Dağın’dan gelen sellerin getirdikleri mil ile günümüzde ki Bornova ovası oluştu ve yarım adacık bir tepe haline dönüşmüş oldu..

Şimdi Tepekule adını taşıyan bu höyüğün üstünde Tekel Müdürlüğü’nün İzmir Şarap ve Bira Fabrikası’na ait bir şube bağı bulunmaktadır. 1955’ten beri yoğun olarak gecekondu bölgesi olan bu çevrede İzmir’deki ilk yerleşim yeri olarak gösterilen İzmir Höyüğü bulunur. Burada yapılan ilk kazılarda Türk Tarih Kurumu ile Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü büyük katkı sağlamıştır.

İzmir'in eski hali

Batı Anadolu kıyılarında bulunan ilk yerleşimler genelde küçük yarımadalar üzerinde kurulmuştur. Bunlar, Çandarlı, Foça, İzmir, Kilizman, Milet ve İasos gibi yerleşim alanlarıdır. Bunun nedeni ise yerleşim yerlerini kuran ve oturan insanların daha çok Hellenli ve den olmalarıdır. Böylece yarımada yerleşikleri hem iki limana sahiptiler, hem de kara denizden gelecek saldırılara karşı güvence içindeydiler.

Elverişsiz hava koşullarında limanlardan biri uygun olmadığı takdirde gemiciler diğer limanları kullanma şansına sahiplerdi. Bayraklı Höyüğü körfezin hemen kuzeydoğu köşesinde, kuzeyine sarp kayalı Yamanlar Dağı’nı da alarak karadan gelecek olan saldırılara karşı rahat bir konumdaydı. Güney tarafı imbata açıktı. Eski İzmir yerleşimi yaklaşık olarak 3000 yıl boyunca bu yarımada üzerinde yer aldı. MÖ 4. yüzyılın ikinci yarısında büyük nüfus artışı yüzünden günümüzde ki Kadifekale eteklerine taşındı.

Izmir I. Dünya Savaşından sonra 15 Mayıs 1919’da Yunan ordusu tarafından işgale uğradı. Bu işgal 9 Eylül 1922 tarihinde tamamen sona erer. Ancak, İzmir 13 Eylül 1922 sabahı tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşamaktan kurtulamadı. Basmane semtinde başlayan büyük yangın 2.600.000 metrekarelik bir bölümde 20.000’den fazla ev ve işyerini tahrip etti. Bu yangın ne yazık ki kentin geleneksel alanının dörtte üçünü tahrip etmiştir. Fakat yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte İzmir yeniden doğmuştur. Yangın alanında bugün İzmir Enternasyonal Fuarı bulunmaktadır

9 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir