Aksaray’ın Tarihçesi Aksaray’ın tarihi ve tarihçesi, M.Ö 7000-6000 yıllarinda Neolitik devirde Anadolu medeniyetinin ilk izlerini gördügümüz Konya yakınlarındaki Çatal höyükte Hasandağı’na dolayısıyla Aksaray’a ait vesikalara rastlanmaktadır. Burada Hasandagının