Kayseri’nin Tarihçesi Kayseri tarihi ve tarihçesi, Kayseri çok eski bir yerleşim merkezdir. Anadolu’da ilk siyasî birliği kuran Hititler bu bölgeye hâkim olmuşlardır. Kayseri yakınlarında bulunan “Kültepe” ve “Karahöyük”te