Tekirdağ’ın Tarihçesi

Tekirdağ’ın Tarihçesi

tekirdagın tarihi

Tekirdağ’ın tarihi ve tarihçesi, Türkiye’nin bir ilidir ve en çok nüfusa sahip yirmi üçüncü şehri. 2015 itibarıyla 937.910 nüfusa ulaşmıştır. Marmara Bölgesi’nin Trakya civarında yer alır; doğuda bölgede İstanbul, güneyde bölge de Marmara Denizi ve Çanakkale, batı bölge de Edirne, kuzey bölge de Kırklareli ve kuzeydoğuda Karadeniz ile etrafı çevrilidir. 2012 yılında nüfusu 750.000’i geçen 14 adet il TBMM’de kabul edilen kanun ile büyükşehir hakkı kazandığı için Türkiye’nin 30 büyükşehrinden birisi olmuştur. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından resmen büyükşehir belediyeciliği ile yönetilmeye başlamış; Tekirdağ’ın tüm il sınırları 6.313 kilometrekare olarak gösterilir. Bu kanunla ile beraber 3 adet yeni ilçe kurulmuştur. Bunlar; Kapaklı, Ergenedir ve Süleymanpaşa. Bu ilçelerle birlikte toplam ilçe sayısı on bire yükselmiştir.

Tarihçe

Tekirdağ’da insan yerleşimi ile ilgili en eski dönemden kalıntılara Karansıllı köyü yakınlarında ki  Yatak, Kuştepe ve Malkara civarında ki Balıtepe adlı buluntu yerlerinde rastlanmıştır. Bunlar Alt Paleolitik Çağ’a ait aletlerin bulunduğu açıkhava buluntu yerleridir. Tipolojik olarak bir milyon yıl ile 250 bin yıl önceleri arasına söylenir. Tekirdağ’ın hemen doğusu bölgesinde bulunan Menekşe Çatağı ise Kalkolitik Çağ’dan Helenistik Dönem’e kadar yerleşilmiş bir buluntu mekanıdır.

Tekirdağ’ın eski tarihi Trakya’daki diğer illere paralellik gösterir; ilk olarak Traklar tarafından iskan edilen bölge, Makedon, Pers, Roma ve Bizans egemenliğinin ardından 1357’de I. Murat tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1703 yılında Avusturya İmparatorluğu’na karşı bağımsızlık mücadelesi veren asi Macar prensi Rakoczi’ye de ev sahipliği yapmış olan Tekirdağ, Osmanlı döneminin sonlarında Edirne vilayetine bağlı bir sancak merkezi idi. 93 Harbi’nde (1878) Rus, Balkan Harbi’nde (1912) Bulgar ve I. Dünya Savaşı’ndan sonra (1920-1922) Yunan işgali yaşayan il, Kurtuluş Savaşı ile gelen zaferin ardından 13 Kasım 1922 tarihinde kalıcı olarak Türk topraklarına katıldı.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir